Thursday, 21/10/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Nguyễn tất Thành
 • Phạm Thị Hồng Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972297357
  • Email:
   ploan.gdst@kontum.edu.vn
 • Lương Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0383729414
  • Email:
   Lthoa.chuvanan@kontum.edu.vn
 • Y Doan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0326211162
  • Email:
   ydoankt@gmail.com
 • Lê Thị Thu Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984309841
  • Email:
   legiang2912@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thúy Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0945607567
  • Email:
   mieuthuyhoa1985@gmail.com
 • Hoàng Thị Vương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988802443
  • Email:
   hoangvuongttgdtxsathay@gmail.com
 • Nguyễn Thị Sa My
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983673469
  • Email:
   nmy.gdst@kontum.edu.vn
 • Hoàng Thị Đoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978564268
  • Email:
   hoangdoai7@gmail.com
 • Võ Thị Kim Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0348208947
  • Email:
   vtkanh.chuvanan@kontum.edu.vn