Thứ ba, 21/09/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Nguyễn tất Thành
 • Phan Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0364528251
  • Email:
   pttthuy9521@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0333304096
  • Email:
   thuylinhkt11@yahoo.com
 • Lê Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976733433
  • Email:
   lcuc.gdst@kontum.edu.vn
 • Lê Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915553469
  • Email:
   lethuykt1975@gmail.com
 • Lê Thị Quê Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0352061364
  • Email:
   lhuong.gdst@kontum.edu.vn
 • Phạm Thị Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0973209209
  • Email:
   pquy.gdst@gmail.com