Tuesday, 21/09/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Nguyễn tất Thành
 • Võ Thị Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0357452062
  • Email:
   vhao.gdst@kontum.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0969524329
  • Email:
   nguyentuongsh71501@gmail.com
 • Chu Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0342716529
  • Email:
   chuduyenkt@gmail.com
 • Nguyễn Từ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0708016449
  • Email:
   tulinh.gdst@gmail.com
 • Lê Thành Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0914152357
  • Email:
   ltrung.gdst@kontum.edu.vn
 • Trần Thị Thu Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0832999984
  • Email:
   thong.gdst@kontum.edu.vn