Tuesday, 21/09/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Nguyễn tất Thành
 • Trần Hồng Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0355213107
  • Email:
   tranhongquan6995@gmail.com
 • Nguyễn Tâm Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979522405
  • Email:
   nthi.gdst@kontum.edu.vn
 • Trần Minh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0935970549
  • Email:
   thung.gdst@kontum.edu.vn
 • Võ Minh Pháp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0931637414
  • Email:
   vphap.gdst@kontum.edu.vn
 • Lê Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0385887851
  • Email:
   lbao.gdst@kontum.edu.vn
 • Hoang Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0374646145
  • Email:
   hoanghoa.gdst@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0834242380
  • Email:
   nhuan.gdst@kontum.edu.vn