Thứ năm, 21/10/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Nguyễn tất Thành
 • Nguyễn Quang Thuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985749754
  • Email:
   nthuyen.gdst@kontum.edu.vn
 • Lê Xuân Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0948218448
  • Email:
   ltruong.gdst@kontum.edu.vn
 • Phạm Thị Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0973209209
  • Email:
   pquy.gdst@gmail.com
 • Trương Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0983730248
  • Email:
   truongthuysb@gmail.com
 • Trần Thị Hồi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0981098134
  • Email:
   thoi.gdst@kontum.edu.vn
 • Lương Thị Vương Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0987599910
  • Email:
   lngan.gdst@kontum.edu.vn
 • Ngyễn phạm Nhi Sa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Điện thoại:
   0349991457
  • Email:
   saketoan.gdst@gmail.com
 • Võ Thị Kim Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Điện thoại:
   0348208947
  • Email:
   vtkanh.chuvanan@kontum.edu.vn
 • Phạm Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Điện thoại:
   0376714430
  • Email:
   pthuyen.gdst@gmail.com
 • Phạm Thị Hồng Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972297357
  • Email:
   ploan.gdst@kontum.edu.vn
 • Phạm Thị Hồng Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy
  • Điện thoại:
   0972297357
  • Email:
   ploan.gdst@kontum.edu.vn